Polski English Deutsch

Piaskowiec Wartowice

piaskowiec Wartowice piaskowany Piaskowiec Wartowice szlifowany

KARTA TECHNICZNO-INFORMACYJNA

Nazwa handlowa: Piaskowiec Wartowice
Miejsce wydobycia: Wartowice, k/Bolesławca
Pochodzenie geologiczne: Era Mezozoiczna. Okres Górna Kreda. Wiek Koniak.

Charakterystyka techniczna:

Opis skały

Skała osadowa. Piaskowiec o strukturze drobno i średnioziarnistej i spoiwie krzemionkowo-ilasto żelazistym. Barwa kremowo biała, żółta lub ciemno-żółta ze smugami wiśniowo-brunatnymi. Bloczność złoża średnio 25%. Występuje w grubych ławicach zalegających pod kątem 10-15°.Łupliwość skały dobra, przełam równy.
Wyróżnia się trzy główne odmiany kolorystyczne piaskowca:

  • jasno-kremowa (kolor jednolity bez przebarwień)
  • kremowa (występują przebarwienia plamiste)
  • ciemno-żółta z przebarwieniami wiśniowo-brązowymi w postaci smug i plam.

Wyrobisko wgłębne, znacznej wielkości, prace wydobywcze całkowicie zmechanizowane.

 

Techniczne własności skały

Piaskowiec spełnia wymagania obowiązujących polskich norm dla materiału kamiennego do produkcji płyt elewacyjnych pionowych wewnętrznych. Spełnia on również wymagania normy europejskiej dla tego asortymentu.
Jest materiałem o całkowitej odporności na zamrażanie oraz posiada wyjątkową odporność na zmienne warunki klimatyczne.

Zastosowanie

Pełny zakres okładzin pionowych wewnętrznych i zewnętrznych w formie elementów płytowych tartych, szlifowanych, groszkowanych lub łupanych. Nadaje się do produkcji elementów masywnych, gładkich i bogato profilowanych, jest poszukiwanym surowcem dla rzeźby ornamentalnej i figuralnej. Używany był do budowy wielu wiaduktów i mostów.

Dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania

Piaskowiec spełnia wymogi zawarte w przepisach o obrocie wyrobami budowlanymi oraz spełnia warunki obowiązujących polskich norm budowlanych. Producent deklaruje zgodność wyrobów z dokumentami odniesienia tj. europejskimi normami i wystawia deklaracje zgodności.

Technologia montażu okładzin

Zaleca się suchy montaż płyt okładzinowych z zastosowaniem odpowiedniego systemu kotwienia. Piaskowiec posiada odpowiednią wytrzymałość na wyrywanie kotwy.

2012 Hofmann Natursteinwerke Polen   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron