Polski English Deutsch

Piaskowiec Hohenzollern Park - Skała

piaskowiec groszkowany piaskowiec groszkowany piaskowiec prążkowany

KARTA TECHNICZNO-INFORMACYJNA

Nazwa handlowa: Piaskowiec Hohenzollern Park
Miejsce wydobycia: okolice Lwówka Śląskiego
Pochodzenie geologiczne: Era Mezozoiczna. Okres Górna Kreda. Wiek Koniak

Charakterystyka techniczna:

Opis Skały

Skała osadowa. Piaskowiec o strukturze średnio ziarnistej i spoiwie krzemionkowo - żelazisto ilastym. Barwa kremowa lub biała z przebarwieniami rdzawymi (jasno brunatnymi) zaznaczającymi się w formie smug i plam. Występuje w grubych ławicach zalegających pod kątem 15°. Wykazuje dobrą podzielność blokową, łatwą łupliwość i równy przełom.

Wyróżnia się dwie podstawowe odmiany kolorystyczne:

  • biało-rdzawą (biała z przebarwieniami jasno brunatnymi),
  • kremowo-rdzawą (kremowa z przebarwieniami jasno brunatnymi).

Wyrobisko wgłębne, płytkie, roboty wydobywcze całkowicie zmechanizowane.

 

Techniczne własności skały

Piaskowiec spełnia wymagania obowiązujących europejskich norm w zakresie elementów płytowych okładzin pionowych wewnętrznych oraz pionowych zewnętrznych po impregnacji środkiem hydrofobizującym.

Zastosowanie

Pełny zakres: okładzin pionowych zewnętrznych i wewnętrznych w formie płyt przecieranych, szlifowanych, groszkowanych lub łupanych. Nadaje się do produkcji elementów masywnych gładkich i profilowanych.

Dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania

Piaskowiec spełnia wymogi zawarte w przepisach o obrocie wyrobami budowlanymi oraz spełnia warunki obowiązujących europejskich norm budowlanych. Producent deklaruje zgodność wyrobu z dokumentami odniesienia tj. europejskimi normami i wystawia deklarację zgodności.

Technologia montażu okładzin

Zaleca się suchy montaż płyt okładzinowych z zastosowaniem odpowiedniego systemu kotwienia.

2012 Hofmann Natursteinwerke Polen   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron